Уведомления Дирекция ОСССК
ОБЯВЛЕНИЕ
24.06.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Еленка Димитрова, Йордан Томов, Мария Русанова, Миглена Радева, Недялко Радев, Стилияна Радева, Желязка Друмева, Владимир Казанджиев, Стоян Казанджиев, Янко Казанджиев, Руска Николова, Видка Тодорова, Николина Райкова, Станка Георгиева, Мариана Пенкова, Атанаска Цветкова, Коста Докузанов, Виктория Докузанова, Николинка Атанасова, Миглена Добрева, Иванка Кънчева, Жана Маринова, Георги Георгиев, Миглена Бежанова, Петранка Николова, Дияна Ангелова, Желязка Тодорова, Бойко Кунин, Илиян Кунин, Златка Николова, Марко Стефанов, Димитър Станчев, Светла Димитрова, Величко Великов, Атанаска Великова, Бояна Иванова, Ирина Георгиева, Станка Георгиева, Живко Ганев, Станка Илиева, Елисавета Желязкова, Михаил Желязков – записани в разписния лист на с.Новаково, община Аксаково за собственици на имот пл. 80, участващ в УПИ ХVІІІ-80, ХІХ- 80 и ХХ-80,   че е започнало административно производство за издаване на удостоверение, че за УПИ ХVІІІ-80, ХІХ- 80 и ХХ-80  няма съставени Актове за общинска собственост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В имотния регистър имотът е записан на  наследници наследници Янко Жеков Георгиев.

Производството е по инициатива на Владимир Колев.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg