Съобщения екология
Фумигиране на открити площи срещу вредител – комари в Община Аксаково с препарата „Цитрол 10/4 улв“ при доза 2 л./ха
17.06.2019

В н и м а н и е

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13/.2016г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ

 

 
У В Е Д О М Я В А  З А  С Л Е Д Н О Т О:

 

 

1.От 19.06. до 24.06.2019г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр. Игнатиево, и с. Слънчево, с препарат /ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ при разходна норма 2 л./ХА

ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО.

2.Подлежащите на третиране площи са както следва:

- гр. Аксаково 19.06.2019г – резервен ден 20.06.2019

- гр. Игнатиево 21.06.2019г – резервен ден 22.06.2019г.

- с. Слънчево 23.06.2019г.- резервен ден 24.06 2019г.

 

 

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИРАНЕТО ОТГОВАРЯ                
ЛИЦЕТО: ВЛАДИМИР РАЗСОЛКОВ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg