Съобщения
Консултации на гражданите, във връзка с правото на избор на по-благоприятен индивидуален коефицент за изчисляване на размер на пенсии, с начална дата след 31.12.2018г.
03.05.2019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg