Съобщения
Съобщение
25.04.2019

Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия, Ви уведомяваме следното:

 

  1. От  18.04.2019г. до 29.05.2019г..  по утвърден график ще се проведе третиране на площите на железопътната инфраструктура, с продукт за растителна защита –препарат НАСА 360СЛ, с карантинен срок 30 дни. Предвидената доза е 400-1200мл./дка.
  2. Подлежащите на третиране терени са имотите с изградена железопътна инфраструктура, преминаваща през с. Ботево, Община Аксаково;
  3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита;
  4. ПРЗ/ВМП е закупен от дружеството „999-Ив.Асенов“ ЕООД, с. Катуница, обл. Пловдив;
  5. За организиране и провеждане на мероприятията отговаря:

Венцислав Венков – Началник участък ПЖПС, тел. 0889 656 682;

 

  1. За изпълнение на пръскането отговарят:

- Ибрям Ибрям – машинист СЖМ/влекач –моб.тел. 0886 909 750;

- Станчо Станев – машинист СЖМ/влекач –моб.тел. 0886 454 088;

 

  1. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки, намиращи се в гара Попово, гара Търговище, гара Шумен, гара Каспичан, гара Самуил, гара Силистра, гара Синдел, гара Дългопол, гара Вълчи дол, гара Добрич.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg