Новини
30.04.2019г. Е КРАЙНИЯ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ С 5 % ОТСТЪПКА, ПОРАДИ КОЕТО КАСАТА НА „МДТ“ ЩЕ Е С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 8.30 – 17.00
25.04.2019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg