Новини
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време
23.04.2019С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ДО
ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО
 

 

 

УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ,

 

Уведомяваме Ви, че по повод предстоящите Великденски празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време, както следва:

 

  1. Клетка 1 за приемане на отпадъци с цел обезвреждане чрез депониране, работи всеки ден от седмицата / вкл. събота и неделя/, като в неделя на 08.04.2018г. ще е с работно време от 8.00ч. – 12.00ч.

 

  1. Инсталация за компостиране на зелени отпадъци ще работи в дните 06.04.2018г. и 07.04.2018г. с работно време от 08.00ч. до 17.00.ч, като дните: 08.04.2018г. и 09.04.2018г. ще са почивни дни.

 

  1. На Съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци няма да се приемат отпадъци в дните 06.04.2018г., 07.04.2018г., 08.04.2018г. и 09.04.2018г.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg