Новини
Важна информация за карти за пътуване
25.01.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

По предложение на Кмета на Община Аксаково, Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и инвестиции“ към Общински съвет-Аксаково, взе решение по бюджета на общината за 2019г. да се предвидят средства за доплащане на:

- транспортните разноски на ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки в училищата в гр. Варна и община Аксаково, за учебния период 2019-2020 г., като е намалена стойността на картите от 28 лв. на 21 лв. и е еднаква с тази за учениците от община Варна, както и със 7 лв. намаление за учениците от останалите населени места в община Аксаково;

-  картите за транспорт на пенсионерите навършили 68 г. възраст, живеещи с постоянен адрес в населените места на територията на Община Аксаково, за период от 12 месеца, считано от 01.02.2019г., без да се ограничават броя на пътуванията, като стойността, която заплащат пътуващите остава непроменена.

 

Автобусните карти за месец февруари 2019 г. ще се продават в сградата на Народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1 и в пункта в гр. Варна, находящ се срещу Градска болница, в дните 29, 30 и 31.01.2019 г., както и на 01 и 02.02.2019 г., включително между 08,00 и 17,00 ч. с почивка между 12,00 и 12,30 ч. и между 15,00 и 15,30 ч. срещу представяне на лична карта и карта за пътуване от предходния месец /декември 2018 г./.

 

В случай, че се получават карти с намаление за пръв път, е необходимо да бъде представена Заявка за издаване на абонаментна карта за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на община Аксаково и община Варна на граждани на 68 и повече години и Служебни бележки за издаване на карта за пътуване на ученици. Същите се издават от община Аксаково в сградата на общината. Те ще бъдат издавани в периода 28.01.-01.02.2019 г. между 08, 00 и 17, 00 ч.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg