Новини
На вниманието на родителите, чиито деца са записани в Детска млечна кухня!
25.01.2019
ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – ОБЩИНА АКСАКОВО

На вниманието на родителите, чиито деца са записани в Детска млечна кухня!
Уважаеми родители,
Поради непредвидени обстоятелства и продължаване на ремонтните дейности в разливочната, храната на децата ще се раздава в Детска градина „Дружба” (задния вход на детската градина до кухненски блок) до 01.02.2019 г. (вкл.). Времето за раздаване на храната остава същото: от 11:30 ч. до 12:30 ч.
Благодарим за разбирането.


Снежа Рачева
Директор на ДГ „Дружба”- Аксаково
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg