Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.01.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     

 план за застрояване за имот с идентификатор 12406.50.15 по КК на с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имота за складова база.          план за застрояване за имоти с идентификатори 14653.14.224 и 14653.14.223 по КК на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имотите за жилищно строителство                            Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg