Съобщения
Промени в графика на автобусна линия № 121
18.01.2019

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че фирма „Транстриумф Холдинг“ АД пуска допълнителни курсове на линия № 121, считано от 21.01.2019 г., като молим за Вашето мнение относно необходимостта от промяна на транспортния график. Разписанието е, както следва:

Маршрутно разписание

на Линия № 121 през

делнични дни

Аксаково

Почивка

Час на тръгване

Час на тръгване

05:40

05:50 отива до гр. Иг-во

06:30

07:00

06:50 тръгва от гр. Иг-во

08:00

08:00

10:30

08:55

11:30

11:40

12:40

12:25

13:30

13:40

15:20

14:20

16:00 отива до гр. Иг-во

16:20

17:20

16:55 тръгва от гр. Иг-во

18:10

18:30

19:45

19:00

 

Маршрутно разписание

на Линия № 121 събота

 

Аксаково

Почивка

Час на тръгване

Час на тръгване

06:05

08:00

09:00

11:30

12:25

13:30

14:20

17:10

18:05

 

Маршрутно разписание

на Линия № 121 неделя

 

                

Аксаково

Почивка

Час на тръгване

Час на тръгване

06:05

08:00

09:00

 

 

17:10

18:05

 

 

 За становища и предложения:

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg или на тел. 0894/638 650 – Десислава Стоянова.

 

отдел „Общинска собственост, стопанство и транспорт“

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg