Новини
Съобщение
28.12.2018
НА  31.12.2018г.
ОБЩИНА АКСАКОВО
НЯМА ДА РАБОТИ  С ГРАЖДАНИ.

 

СЪГЛАСНО ДДС 07/07.12.2018. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГОДИШНОТО  ПРИКЛЮЧВАНЕ Е НА 28.12.2018Г

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg