Съобщения
Съобщение
21.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ДО
ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО
 

 

 

УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ,

 

Уведомяваме Ви, че по повод Коледно-новогодишните празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време, както следва:

 

  1. Клетка 1 за приемане на отпадъци с цел обезвреждане чрез депониране, ще работи всеки ден от седмицата / вкл. събота и неделя/, като в изброените по-долу дни ще е с намалено работно време както следва:

 

- 24.12.2018г. от 08.00ч. до 14.00ч.;

- 25.12.2018г. от 10.00ч. до 17.00ч.;

- 31.12.2018г. от 08.00ч. до 14.00ч.;

- 01.01.2019г. от 10.00ч. до 17.00ч.

 

  1. Съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и Инсталация за компостиране на зелени отпадъци са с работно време от понеделник до петък от 08.00ч. до 17.00.ч, като в дните: 24.12.2018г.; 25.12.2018г.; 26.12.2018г.; 29.12.2018г.; 30.12.2018г. и на 01.01.2019г. няма да работят. На 31.12.2018г. съоръженията ще приемат отпадъци от 08.00ч. -14.00ч.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg