Съобщения
Съобщение отдел Местни данъци и такси
06.12.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      Община Аксаково Ви уведомява, че поради годишно приключване на 2018 г., каса № 2 - „Местни данъци и такси“ в сградата на общинска администрация,  ще работи до 14,00 ч. на 28.12.2018 г./петък/.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ЖИВКА ГОСПОДИНОВА,

Началник на отдел „МДТ“

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg