Уведомления Дирекция ОСССК
ОБЯВЛЕНИЕ
05.12.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

             Община Аксаково уведомява лицата Димитричка Станева, Андреана Станева, Кристина Станчева, Светомир Станчев, Стефка Атанасова и Трайко Атанасов, че административната преписка  за закупуване на 150 кв.м. ид.части в с. Водица се прекратява служебно и сумата, заплатена за извършване на пазарна оценка, не може да бъде възстанова, тъй като услугата е извършена и имотът е оценен от лицензиран оценител.

 

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg