Съобщения
Промени в графика на автобусна линия № 121
30.11.2018

От 01.12.2018 г. новият превозвач е фирма „Транстриумф Холдинг“ АД. Предложенията на фирмата за курсовете на линия № 121 е, както следва:

Маршрутно разписание

на Линия № 121 през

делнични дни

Аксаково

Почивка

Час на тръгване

Час на тръгване

05:40

07:00

06:15

 

06:50 тръгва от гр. Иг-во

 

08:00

11:30

12:25

13:30

14:20

16:00 отива до гр. Иг-во

17:05

18:10

19:00

19:45

Маршрутно разписание

на Линия № 121 събота

 

Аксаково

Почивка

Час на тръгване

Час на тръгване

06:05

08:00

09:00

11:30

12:25

13:30

14:20

17:10

18:05

 

Маршрутно разписание

на Линия № 121 неделя

 

 

                

Аксаково

Почивка

Час на тръгване

Час на тръгване

06:05

08:00

09:00

 

 

17:10

18:05

 

 

 
За становища и предложения:

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg или на тел. 0894/638 650 – Десислава Стоянова.

 

 

Разписанието на автобусна линия № 409 остава непроменено.

 

Общинска администрация Аксаково


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg