Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.11.2018

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП :подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ II-168, кв.28 по плана на с.Крумово, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин и характер на застрояване за безвредна производствена дейност и инвестиционен проект за обект: „Цех за преработка на зелемчуци“


            Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.  

          Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg