Новини
Община Аксаково в Брюксел
18.10.2018

 

Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в рамките на "European Week of Regions and Cities 2018" от 8 до 11 Октомври 2018 г. Седмицата на регионите е ежегодно издание на Комитета на Регионите,  на което се събират предствители на местните власти, неправителствените организации и бизнеса, които дебатират по актуални теми за Европа.

 В тази годишното издание взеха участие над 6000 участника от над 140 региона на Европа. Община Аксаково бе поканена да презентира своя проект във  форум  „Чува ли ме Европа? Градовете като движеща сила за младежкото участие“ . Тя имаше възможност да представи резултати от проекта и разпространи опита си сред други държави, над 100 участници от различни страни членки. Присъстващите бяха заинтригувани от добрите партньорски взаимоотношения на община Аксаково и побратимените й общини, както и от създадената партньорска мрежа „Отворени градове“ основана в рамките на проекта.  Проектът на община  Аксаково бе представен от Нели Петрова – Ръководител на проекта . Тя сподели, че насърчаването на младежкото участие, както и разширяването на мрежата от градове ще продължи чрез новия проект, одобрен по Програма „Европа за гражданите“ – „Бъдещето на Европа – Презареждане“, който е в партняорство със седем общини от седем различни европейски държави и една неправителствена организация. Всичко за проектите на община Аксаково по програма Европа за гражданите можеда намерите на http://europeinfuture.eu/.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg