Новини
Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
05.10.2018

Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и  длъжност

 

 

Отдел/Звено

Професионално направление

Длъжност, кояте ще бъде заемана

Отдел „Опазване на околната среда“

 

Науки за земята

 

Еколог

 

Отдел „Счетоводни дейности

 

Икономика

Счетоводител

Отдел „Инфраструктура“

Архитектура, строителство и геодезия

Експерт „Инфраструктура“

 

 

Минимални изисквания за достъп на кандидатите до участие в подбора по Програмата:

  • Да са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и специалност по посоченото професианално направление за работните място, за което кандидатстват
  • Да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

 

Кандидатите подават документи в дирекция „Бюро по труда” по регистрация в срок до 19.10.2018

За въпроси се обръщайте към Дирекция „Бюро по труда“

Процедурата за кандидатстване и критериите по Програма „Старта на кариерата“  може да разгледате в сайта на „Агенция по заетостта“:  https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg