Съобщения
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.
03.10.2018
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg