Новини
Социално подпомагане
05.10.2018
              
               Хора с трайни увреждания и намалена подвижност, ползващи помощни технически средства за придвижване, затрудняващи се да посетят приемните гишета на дирекция Социално подпомагане - Варна, изнесено работно място - Аксаково могат да се обърнат към служител на общината, за съдействие  да бъдат обслужени от социален работник в сградата на общинска администрация - Аксаково.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg