Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ
15.06.2018

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с получен в Община Аксаково сигнал за наличието на влечуги – змии в района на „Спортна и детска площадка Юг”, са предприети мерки по разпръскване в зелените площи около спортна и детска площадка, на препарат, прогонващ влечуги. Същият е безвреден за хора и други животни, но с оглед безопасността Моля да не допускате Вашите деца да навлизат или играят в зелените площи около спортна и детска площадка до 17.06.2018г.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg