Поздравителен адрес
23.05.2017

Празничен концерт посветен на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
19.05.2017

Във връзка с разработената процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Община Аксаково обявява прием на документи
07.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните...

Покана за празничен Великденски концерт
04.04.2017

Конкурс за "Най-красив козунак" и "Най-красиво великденско яйце"
04.04.2017

Необходими документи за кандидатстване в детски градини на територията на община Аксаково
30.03.2017
Заявление за кандидатстване в детски градини на територията на община Аксаково Към заявлението задължително се прилагат следните документи: 1, Kопие от документите за самоличност на родителите/настойниците, или удостоверение...

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите
21.04.2017
СПРАВКА За предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени...

Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование
18.04.2017
Община Аксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от...

Скъпи участници в конкурса „Европа, каквото искаме да бъде!“,
11.04.2017
Скъпи участници в конкурса „Европа, каквото искаме да бъде!“, Поздравления! Екипът по проекта с удоволствие Ви информира , че международно жюри в рамките на международната среща „Европа,...

Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование
29.03.2017
Oбщина Aксаково започва процедура по създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „МДТ”
07.03.2017
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „МДТ” І. Допуснати кандидати: № Име,презиме,фамилия 1. Цанко Георгиев Цветанов 2. Живка Друмева Господинова ІІ. Недопуснати кандидати...

Съобщение по чл.32 от ДОПК
06.03.2017
До„Г- ТРАНС” ЕООД гр. Аксаково, ул. „М. Иванов” №7 В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение моля да се явите в Информационен център, гише №2 в...

Решение № 683/21.04.2017г. на Варненски административен съд
17.05.2017
С влязло в сила на 11.05.2017г. Решение № 683/21.04.2017г. на Варненски административен съд по административно дело № 421/2017г. се обявява за нищожно Решение № 20.6...

Съобщение за заседание на ПК - 18.05.2017
11.05.2017
На 18.05.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
03.05.2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 023/27.04.2017г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК - 20.04.2017
13.04.2017
На 20.04.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета...

Съобщение за заседание на ПК на 16.03.2017г
10.03.2017
На 16.03.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
24.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,...

Гергина Василева Янакиева
26.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –1013/26.05.2017 г. ДО ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА УЛ. „СЛАВИ ДОЙЧЕВ“ № 24 ГР.ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНАКИЕВА, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне...

Димитър Георгиев Койчев
26.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –1011/26.05.2017 г. ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ УЛ. „РИЛА” № 6 ГР.ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЙЧЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на...

Дока Славчева Станчева
26.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –1009/26.05.2017 г. ДО ДОКА СЛАВЧЕВА СТАНЧЕВА УЛ. „ВИХРЕН” № 8 ГР.ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЧЕВА, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на...

Русанка Мирчева Николова
26.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –1015/26.05.2017 г. ДО РУСАНКА МИРЧЕВА НИКОЛОВА УЛ. „АЛЕКСАНЪДР ПАВЛОВИЧ“ № 5 ГР.ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне...

Живко Иванов Донев
26.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –1021/26.05.2017 г. ДО ЖИВКО ИВАНОВ ДОНЕВ УЛ. „КОКИЧЕ“ № 1 ГР. АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на...

Александър Неделчев Михайлов
26.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –1024/26.05.2017 г. ДО АЛЕКСАНЪДР НЕДЕЛЧЕВ МИХАЙЛЕВ С. РУДНИК ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЛЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на: ТОНИ ИВАНОВ УЗУНОВ
29.05.2017
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.05.2017
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за изменението на действащия за поземлен имот /ПИ/ №047085 по КВС на з-ще...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава
05.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2...

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
28.04.2017
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за изменението на действащия план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно...

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:
21.04.2017
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-11/18.04.2017г. на...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на ПЕНЮ ИВАНОВ ИВАНОВ
07.04.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2...

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка
29.03.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

Протокол № 1/13.03.2017г. за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Аксаково
15.03.2017
Протокол № 1/13.03.2017г. за разпределение на пасища, мери и ливади на територията на община Аксаково

Решение ВА-14/ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
15.03.2017
Решение ВА-14/ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Протокол за проверка на действащите договори за пасища, мери и ливади на основание чл.37м от ЗСПЗЗ
09.02.2017
Протокол за проверка на действащите договори за пасища, мери и ливади на основание чл.37м от ЗСПЗЗ

Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения
30.01.2017
Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения - Местност "Старите лозя", Местност "Сухата чешма" Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения в местности „Ментеше” и „Янчова...

Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения
27.01.2017
Заповеди за одобрени оценки за трайни насъждения в местности „Ментеше” и „Янчова поляна”, землище гр.Аксаково Заповеди за одобрени оценки за трайни на-съждения в местности „Старите...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg