Запалване на светлините на Kоледната елха
02.12.2016

Общините-партньори по проекта „Приеми ме 2015" вече са близо 150
01.12.2016
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Общините-партньори по проекта „Приеми ме 2015" вече са близо 150 Практическото прилагане на областния модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа"...

Община Аксаково обявява конкурс за следните длъжности в Кризисен център за лица/жени, родители и деца/ пострадали от домашно насилие по проект „Подкрепа за равноправен живот“
28.11.2016
Община Аксаково На основание чл.91 от КТ и заповед 753/22.11.2016 г. на Кмета на Община Аксаково обявява конкурс за следните длъжности в Кризисен център за лица/жени,...

Конкурс на тема “ Европа каквото искаме да бъде“ в рамките на международният проект „Европа на бъдещето-многолика и единна“
09.11.2016
Община Аксаково обявява конкурс на тема “ Европа каквото искаме да бъде“ в рамките на международният проект „Европа на бъдещето-многолика и единна“, финансиран по програма...

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Варна уведомява своите клиенти
19.10.2016
На 21.10.2016 г. от 08:30 ч. до 17 ч. поради извършване на профилактика на ТП 10, ТП 11 и ТП 15 ще бъде прекъснато електрозахранването...

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Варна уведомява своите клиенти
19.10.2016
На 20.10.2016 г. от 08:30 ч. до 17 ч. поради извършване на профилактика на ТП 5, КТП 5А, ТП 6 и ТП 9 ще бъде...

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство
01.12.2016
Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство Относно: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на...

Oтносно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V състав
28.11.2016
До Маринка Ангелова Георгиева гр. Варна, ул. „Железни врата” №33, вх. Б, ет.3, ап.9 относно: гр. дело № 1662 по описа на Окръжен съд –Варна за 2016г., V...

Проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково
23.11.2016
Уважаеми жители, Уведомяваме Ви, че е подготвен проект за изменение и допълване на Наредбата за обществения ред на община Аксаково, като същия е публикуван на интернет...

Съгласно нормативните изисквания на чл.24а, ал.6 от Закона за автомобилните превози Общински съвет - Аксаково следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
23.11.2016

Съощение от Областна Дирекция "Земеделие" гр.Варна
12.10.2016
УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЛОВ, Във връзка с разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗДПЗЗ, приложено изпращаме Ви на магнитен носител Заповеди по по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на...

Открит конкурс - Спечелил
05.08.2016
Заповед №482 от 04.08.2016г. Протокол от комисията за определяне на изпълнител

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.11.2016
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 012/23.06.2016г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 17.11.2016г
10.11.2016
1. На 17.11.2016г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на...

Справка за постъпили предложения от проведените обществени консултации по проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково
04.11.2016
Справка за постъпили предложения от проведените обществени консултации по проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
21.10.2016
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 017/20.10.2016г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 13.10.2016г.
06.10.2016
1. На 13.10.2016г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
20.09.2016
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 016/20.09.2016г. на Общински съвет...

ЗЕХРА МУСТАФА РЕДЖЕБ - АУЗД
22.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2498/22.11.2016 г. ДО ЗЕХРА МУСТАФА РЕДЖЕБ С. КУМАНОВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РЕДЖЕБ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на...

РАДОМИР ЕФТИМОВ ИВАНОВ - АУЗД
22.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2499/22.11.2016 г. ДО РАДОМИР ЕФТИМОВ ИВАНОВ УЛ. „ЗДРАВЕЦ” № 1 ГР. АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от...

ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА - АУЗД
22.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2500/22.11.2016 г. ДО ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „ИВАН ДРАСОВ” № 11 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от...

Георги Георгиев Маринов - АУЗ+ Покана
17.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2457/17.11.2016 г. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ УЛ. „СЛАВИ ДОЙЧЕВ” № 15 ГР. ИГНАТИЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок...

Стоян Антонов Донев
17.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2456/17.11.2016 г. ДО СТОЯН АНТОНОВ ДОНЕВ УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА” № 23 С. СЛЪНЧЕВО ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок...

ИВАНКА ДИМИТРОВА ЕВАКИМОВА - АУЗД
17.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2453/17.11.2016 г. ДО ИВАНКА ДИМИТРОВА ЕВАКИМОВА УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” /14-ТА/ № 10 С. КАМЕНАР ОБЩИНА ВАРНА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕВАКИМОВА, Уведомявам Ви, че в...

Обявление - № УТ 70.1-20/12.10.2016г. подадено от Маргаритка Йорданова Дякова
01.12.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:
28.11.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх. № УТ 70.1-20/12.10.2016г., подадено от Маргаритка Йорданова Дякова
16.11.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VІІ-72, кв.19 находящо се в с. Ботево, община Аксаково, област Варна.
25.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на: ПЕНЮ ИВАНОВ ИВАНОВ
26.09.2016
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на: Николинка Ангелова Янева
16.09.2016
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

Уведомяват се наследниците на Мария Маринова Дойчева,
30.11.2016
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

Уведомяват се наследниците на Мария Маринова Дойчева, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверения за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка
15.11.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Михна Стоянова Маринова
31.10.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСССК” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...

До г-н Константин Чолаков Управител на „ЕКО СТОР” ЕООД гр. Варна р-н „Младост” ж.к. „Трошево” № 49, ет. 5, ап.23 гр. Варна
20.10.2016
До г-н Константин Чолаков Управител на „ЕКО СТОР” ЕООД гр. Варна р-н „Младост” ж.к. „Трошево” № 49, ет. 5, ап.23 гр. Варна УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ, На основание чл.55 и чл.55а...

Дo г-н Георги Мирчев Управител на „ФОА” ООД гр. Варна ж.к. „Чаталджа” № 19, бл. - , вх. В, ет. 3, ап.16 гр. Варна
12.10.2016
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ, На основание чл.55 и чл.55а от ППЗК, Ви уведомявам за решението на Комисията за провеждане на процедурата по отдаване на концесия на...

Уведомява се Елена Александрова Тодорова
19.09.2016
На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция „ОСС” обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg