Честит празник!
03.03.2018
На днешния ден се прекланяме пред паметта, делата и саможертвата на всички дали живота си за свободата на родината ни.Честит празник!

Честита Баба Марта!
01.03.2018
Честита Баба Марта! С пожелание за много здраве, щастие и успехи! Мартениците, украсили дървото в центъра на град Аксаково и създали празнична атмосфера са изработени от учениците,...

Заповед №142 от 01.03.2018г. - Отмяна на бедственото положение на територията на Община Аксаково
01.03.2018
З А П О В Е Д № 142 гр. Аксаково, 01.03.2018г. Във връзка с настъпилото подобряване на атмосферните условия, резултата от предприетите мерки за овладяване...

Почистване на уличната мрежа в гр.Аксаково
28.02.2018
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че за почистването на уличната мрежа в гр. Аксаково са сформирани 5 /пет/ механизирани екипа, работещи по определени райони. Районирането на гр....

Заповед №138 от 28.02.2018г. - Бедствено положение на територията на Община Аксаково
28.02.2018
З А П О В Е Д № 138 гр. Аксаково, 28.02.2018г. Във връзка със създалата се усложнена метеорологична обстановка в резултат от силния вятър, снегонавяване, намалена...

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксоково и Белослав“ находящо се в землището на с. Въглен няма да рабори
28.02.2018
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, Уводомявам Ви, че поради влошените метеорологични условия на 28.02.2018г., „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксоково и Белослав“ находящо се в землището...

Община Аксаково обявяба конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” към Дирекция „АПНО”
15.03.2018
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за...

Конкурси за "НАЙ-КРАСИВ КОЗУНАК" и "НАЙ-КРАСИВО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ"
13.03.2018

Община Аксаково и НЧ „Просвета – 1905“ – гр. Аксаково Ви канят на проявите по случай ТРЕТИ МАРТ - Национален празник на Република България
28.02.2018

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“
20.02.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“ Дарина Младенова Монева Дарко Янакиев Георгиев Конкурсът,...

Община Аксаково обявяба конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” към Дирекция „АПНО”
02.02.2018
Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...

Турнир по табла
26.01.2018

Съобщение за заседание на ПК на 15.03.2018г.
07.03.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.03.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

Съобщение за заседание на ПК на 15.02.2018г
09.02.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.02.2018г. от 16:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в...

Съобщение за заседание на ПК на 15.02.2018г
08.02.2018
На 15.02.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС...

Съобщение за заседание на ПК на 23.01.2018г.
17.01.2018
На 23.01.2018г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС...

Съобщение
14.12.2017
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 20.12.2017г. от 14:00 часа в ЦПЛР – гр....

Съобщение за заседание на ПК на 13.12.2017г.
07.12.2017
На 13.12.2017г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета...

ФЕНИКС ЛОГИСТИКС ЕООД - АУЗД
16.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 372/16.03.2018 г. ДО ДАРЪН НАТЪЛ УПРАВИТЕЛ НА “ФЕНИКС ЛОГИСТИКС” ЕООД С. ДОЛИЩЕ ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАТЪЛ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок...

АРИЗИНА ЕООД - АУЗД
02.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – ДО СОТИРИС АРИСТИДУ УПРАВИТЕЛ НА “АРИЗИНА” ЕООД ГР. ВАРНА, БУЛ. „СЪБОРНИ“ № 31 А УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АРИСТИДУ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от...

ЕЛИТ ХОУМС ООД - АУЗД
02.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 313/02.03.2018 г. ДО ЕДУАРД ТОМАС КЕАРИ УПРАВИТЕЛ НА “ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 55 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕАРИ, Уведомявам Ви,...

ЧУКУРМАС ЕООД - АУЗД
02.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 311/02.03.2018 г. ДО КИРИАКОС КИРИАКУ УПРАВИТЕЛ НА “ЧУКУРМАС” ЕООД ГР. ВАРНА, БУЛ. „СЪБОРНИ“ № 31 А УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИАКУ, Уведомявам Ви, че в 14-дневен...

ГЕРГИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
02.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 276/27.02.2018 г. ДО ГЕРГИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА ГР. ДЕВНЯ УЛ. „КАПИТАН ПЕТКО” № 19, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 29 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, Уведомяваме...

ИНТЕР КЕРАМИК ТРЕЙДИНГ ООД - АУЗД
19.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 242/19.02.2018 г. ДО НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ СЛАВКОВ УПРАВИТЕЛ НА “ ИНТЕР КЕРАМИК ТРЕЙДИНГ” ООД Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ” БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 32 А, ЕТ....

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
14.03.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-10/06.03.2018г. на Директор...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.03.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: урегулиран поземлен имот...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.02.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменение на действащия...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
21.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
19.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.02.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: урегулиран поземлен...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Георги Желязков
21.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Георги Желязков, че е започнало административно производство за заверка на молба...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицата
09.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицата: СУЛТАНКА ИЛИЕВА КОЗАРОВА, ГР. ВАРНА, ЖК.”МЛАДОСТ” УЛ.”ГЕО МИЛЕВ” № 3, ет....

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс уведомявам Иван Атанасов Атанасов
24.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс уведомявам Иван Атанасов Атанасов с адрес гр. Варна, район „Одесос” ул. „Фредерик Кюри” № 51, вх....

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Стефан Панайотов Христов
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява всички заинтересувани лица
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg