Празничен концерт посветен на 24 май
21.05.2018

Mобилен екип на МВР ще проведе срещи с обществеността
02.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ На 9.05.2018г. мобилен екип на МВР ще проведе срещи с обществеността относно сигурността, в населените места: - с.Осеново – от 9:30ч. до 10:30ч. - Генерал Кантарджиево - от...

Международна среща „Нашата Европа“ в рамките на проект „Бъдещето на Европа –презараждане“, финансиран от Програма „Европа на гражданите“ на Европейския съюз.
05.04.2018
Уважаеми съграждани, В периода 18-20 Април 2018 г. в Аксаково ще се проведе международна среща „Нашата Европа“ в рамките на проект „Бъдещето на Европа –презараждане“, финансиран...

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
28.03.2018
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Във връзка с активирани свлачищни процеси в южната част на СО „Черноморска панорама“/ Перчемлията/, в следствие на което е подкопан бетонов път, обслужващ част...

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксоково и Белослав“ находящо се в землището на с. Въглен няма да рабори
28.02.2018
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, Уводомявам Ви, че поради влошените метеорологични условия на 28.02.2018г., „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксоково и Белослав“ находящо се в землището...

Със заповед № 133 от 27.02.2018 година на Кмета на Община Аксаково се преустановява учебно - възпитателният процес за периода от 01.03.2018г. до 02.03.2018 година (включително)
27.02.2018
Със заповед № 133 от 27.02.2018 година на Кмета на Община Аксаково се преустановява учебно - възпитателният процес за периода от 01.03.2018г. до 02.03.2018 година...

Областният информационен център-Варна провежда обиколка със събития във всички общини на област Варна
12.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ Областният информационен център-Варна провежда обиколка със събития във всички общини на област Варна. Темата е „Европа за младите предприемачи“. Събитията се организират с участието на...

По повод предстоящите Великденски празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време
05.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА...

Във връзка с активирани свлачищни процеси в южната част на СО „Черноморска панорама“/
28.03.2018
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Във връзка с активирани свлачищни процеси в южната част на СО „Черноморска панорама“/ Перчемлията/, в следствие на което е подкопан бетонов път, обслужващ част...

Турнир по табла
26.01.2018

Турнир по шах
26.01.2018

Община Аксаково съобщава, че предстои обявяване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
08.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ Община Аксаково съобщава, че предстои обявяване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.05.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 035/22.05.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 17.05.2018г
11.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1. На 17.05.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
20.04.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 034/19.04.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 20.04.2018
20.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 20.04.2018г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси,...

Съобщение за заседание на ПК на 11 и 12.04.2018г.
04.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 11.04.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.03.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 033/22.03.2018г. на Общински съвет...

Протокол №36 от 16.03.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ
09.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.38/08.05.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-21/20.04.2018г. на Директор...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменението на...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменението на...

Съобщение
17.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.27/27.03.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
26.03.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-17/20.03.2018г. на Директор...

ОБЯВЛЕНИЕ
04.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

ОБЯВЛЕНИЕ
04.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: ХРИСТО ХРИСТОВ
05.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: ХРИСТО ХРИСТОВ, че е започнало административно производство за заверка на молба-...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: СВЕТЛА СТОЯНОВА
05.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: СВЕТЛА СТОЯНОВА, че е започнало административно производство за заверка на молба-...

Инвестиционно предложение "Рехабилитация и ремонт на язовир "Засмяно" за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми (аквакултури), осъществяване на риболовен, селски и екологичен туризъм" с възложител "Интели Инвест" ЕООД
04.04.2018
ОБЯВА до засегнатото население на община Аксаково На основание чл. 6, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (ДВ. бр.91/25.09.2002г., с изм. и доп.),...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Георги Желязков
21.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Георги Желязков, че е започнало административно производство за заверка на молба...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg