Покана
11.11.2019

Автобусни карти за месец октомври
21.09.2019
Автобусни карти за месец октомври ще се продават в дните 27.09.2019 г., 28.09.2019 г., 30.09.2019 г., 01.10.2019 г. и 02.10.2019 г. В пункта за продажба на...

Конкурс “ Европа в нашите мечти ”
21.09.2019
Конкурс “ Европа в нашите мечти ” Община Аксаково в партньорство с община Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Минсерат /Испания/, Виктория /Румъния/...

Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...

Строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково
28.08.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е за съобщаване съдържанието на общ административен акт На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния...

Автобусни карти за 2019-2020г.
27.08.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища, и студенти редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените...

Съобщение за преустановяване на услугата за събиране на строителни отпадъци „от врата на врата” от територията на община Аксаково
07.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА УСЛУГА ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ „ОТ ВРАТА НА ВРАТА” ОТ ТЕРИТОРИЯТА...

Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.
30.10.2019
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.

Съобщение
23.10.2019
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност „Кум тепе“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.16 от 22.08.2019г. на...

Съобщение
23.10.2019
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност „Ментеше“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.15 от 22.08.2019г. на Общински...

Съобщение
22.10.2019
Община Аксаково, уведомява своите граждани, че на ……………………….. от 10.00 – 12.00 часа в Общината, стая……………………., ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния...

Обявление
14.10.2019
ДЕТСКА ГРАДИНА „Добри Чинтулов“ село Въглен Изх. № /14. 10. 2019 г. Адрес: с.Въгленобщ. Аксаково обл. Варна ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
27.09.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 054/24.09.2019г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 12.09.2019г.
05.09.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 12.09.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/22.08.2019г. на...

Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване на конфликт на...

Съобщение
31.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал....

Съобщение за заседание на ПК - 18.07.2019г.
11.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.11.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия план...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.11.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия план...

Съобщение
13.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, дирекция...

Съобщение
08.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомяваме, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило...

Обявление
07.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
06.11.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменение на действащия...

Уведомление
04.11.2019
Уведомление На основание чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за...

Писмо за задължения по разрешение за поставяне на преместваем обект
27.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДОЕВА, Уведомявам Ви, че към дата 23.08.2019 г., във връзка с издадено разрешение № 22/19.06.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес:...

Писмо за задължения по разрешение за поставяне на преместваем обект
27.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДОЕВА, Уведомявам Ви, че към дата 23.08.2019 г., във връзка с издадено разрешение №37/16.07.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: с....

Екологична оценка
27.09.2019
Екологична оценка

Екологична оценка
20.09.2019
Екологична оценка

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
15.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Деспина Николова Наумова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
23.10.2019
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Основен...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
22.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
Инвестиционно предложение - БТК

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

Съобщение за регистрация на кладенци
11.10.2019
Съобщение за регистрация на кладенци

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg