Актуална информация за пътищата за които е необходима Винетка
04.01.2019
Актуална информация за пътищата за които е необходима Винетка

Съобщение
28.12.2018
НА 31.12.2018г. ОБЩИНА АКСАКОВО НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ. СЪГЛАСНО ДДС 07/07.12.2018. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ Е НА 28.12.2018Г

Мили деца, заповядайте до елхата, пред сградата на НЧ „Просвета - 1905” гр. Аксаково
19.12.2018

Коледен базар и запалване светлините на Kоледната елха
04.12.2018

Съобщение
26.11.2018
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Аксаково се извършват ремонтни дейности на асансьорната уредба по проект „Красива България“. От съображения за сигурност се...

Честит Ден на народните будители!
01.11.2018
На днешния ден - 1 ноември ние отдаваме заслужена почит към всички онези, благодарение на които българската нация е запазил вярата си в духовните ценности,...

Съобщение
21.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА...

Автобусни карти за месец януари
20.12.2018
Автобусни карти за месец януари ще се продават в сградата на Народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1 в дните 27, 28 и 29.12.2018 г.,...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов...

Съобщение отдел Местни данъци и такси
06.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Аксаково Ви уведомява, че поради годишно приключване на 2018 г., каса № 2 - „Местни...

Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД, във връзка с транспортното обслужване на населението на Община Аксаково, търси да назначи шофьори и кондуктори
05.12.2018
Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД, във връзка с транспортното обслужване на населението на Община Аксаково, търси да назначи: Шофьори: За градски транспорт; За изпълнение на графици. Кандидатите е необходимо да...

Съобщение
30.11.2018
Поради влошените метеорологични условия, автобусни карти за месец декември ще се продават в дните 01, 03 и 04.12.2018 г. между 08, 00 и 17, 00...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
19.12.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на...

Съобщение за заседание на ПК на 11.12.2018г.
05.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 11.12.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.11.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 043/22.11.2018г. на...

Съобщение за заседание на ПК - 15.11.2018г.
08.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Съобщение за заседание на ПК -05.11.2018г.
31.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 05.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.10.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на...

Съобщение
15.01.2019
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 4 от 11.01.2019 г. е обнародвана заповед № РД-18-7706-220/20.11.2018 г. на областен управител на област с...

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /
09.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
09.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /
09.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
08.01.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-70/28.12.2018г. на Директор дирекция...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК
14.12.2018
СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.01.2019
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
14.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам „Казан” ЕООД, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на...

Заповед утвърждаване на горскостопански план
12.12.2018
Заповед утвърждаване на горскостопански план

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Денка Илиева, Марин Димов, Марияна Димова, Иванка Николова, Ивелин Йорданов, Станка Йорданова,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg